Vladivostok-Moskva-PrahaNabízím individuální kurzy ruštiny pro jednotlivce i firemní skupiny.

Lékce probíhají v termínech po vzájemné dohody.

Kontakt isokolova@volny.cz nebo mob. 724509945. • Naši služby
 • · zprostředkovatelské

 • ·informační:

 • na našich stránkách najdete aktuální informace o politice,

 •          ekonomice a kultuře Ruska přímo z ruských novin

 • ·reklamní:

 • - rozmístím vaši reklamu, inzeráty, články

 •  v ruskojazyčnych papirových novinách Pražský express, Česko dnes, 

 •  vydávaných na území České republiky

 • - na WWW stránkách: http://www.few.webnode.cz

 • ·překladatelské:

 • - česko-ruské a rusko-české překlady,

 • - tlumočíme česko-ruskou řeč

 •   průvodcovské:

 •            organizujeme individuální a skupinové exkurze po Praze a celé ČR v češtině a ruštině,

 •             průvodce Fűzéková Irina: mob. 724509945