Vladivostok-Moskva-Praha


Na našich stránkách rády rozmístím i Váši zážitky s cest po Rusku.

Majitele hezkých fotek mají možnost někteří z nich promítnout v naše Galerie v Altánu

 Příspěvky zasílejte na adresu: isokolova@volny.cz

Rusko očima čechu

Ruský zlatý poklad a české legionáři
autor: Pavel jaroslav Kuthan
V posledních letech se v médiích čas od času objevují zprávy k otázce ruského zlatého pokladu, která jsou buď přímým obviněním nebo naznačují, že snad jeho část v letech 1918-1920 měli ukradnout čs. legionáři. Většina těchto různých „článků“ a reportáží vzniká od lidí, kteří se tématem ve vidině „objevení senzace“ zabývali pouze velmi povrchně, bez snahy o studium i těch nejzákladnějších podkladů k tématu. Je to o to zarážející, že navíc k tématu ruského zlatého pokladu a hlavně té rozhodné chvíle, kdy se v občanskou válkou zmítaném Rusku nacházel pod ochranou legionářského Československého armádního sboru, podklady existují a to i u nás.Více zde