Vladivostok-Moskva-Praha


Broumovské skály

24.02.2010 16:33

 

   Broumovské stěny se zvedají v severovýchodních Čechách, v Broumovské vrchovině mezi městy Police nad Metují a Broumov. Broumovské stěny jsou oblíbeny díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf, rozkládající se na 638 ha, vyhlášen Národní přírodní rezervací.

Oblast je velmi rozsáhlá a je tvořena krásnými exempláři pískovcových skal, hlubokými roklemi, soutěskami, krásnými vyhlídkovými místy a bohatými lesy. Zdejším unikátním místem jsou tzv. Slavěnské hřiby, které můžete spatřit v lese nad obcí Slavný. Svou podobu - podobu hřibů získaly nerovnoměrným zvětráváním.

CHKO Broumovsko je obohaceno nespočetným množštvím kulturních památek.     

—————

Zpět