Vladivostok-Moskva-Praha


Kosmos, barvy, energie Dany Puchnarové

11.03.2011 09:45


 

Dovolté představit tvorbu z posledních let známé, mnoha cenami vyznamenané malířky, grafičky, kreslířky, knižní ilustrátorky a grafičky, autorky realizací do architektury a tvůrkyně objektů, výtvarné pedagožky Dany Puchnarové (nar. 1938).

Na obrazech malířky ne najdete žádný  složitý námět,  kterým by  se muselo myšlení diváka zaměstnávat, vzrušovat nebo trápit. Obrazy a grafické listy Puchnarové využívají nauky o barvách a poznatků  současné psychologie. Jednoduché tvary a křivky, spojené v sítě, jako symbol spojení lidských jedinců do velkého celku, nakreslené  čistými barvami, působí na duši a smysly pozorovatele.

Jak barvy mohou působit?

Energetické záření barvy je lidským tělem naprosto jasno vnímáno. Vědecký důkaz o tom přinesl zakladatel racionální barevně-světelné terapie prof. NIELS  FINSEN, který za vědeckou práci o barvách a světle dostal v r. 1903 Nobelovu cenu za medicínu. Bylo zjištěno, že barevné vibrace, které zasáhnou lidské tělo, způsobí v něm prokazatelné reakce.

Mocná síla spektrálních tedy zcela čistých barev představuje významný zdroj energie, kterého můžeme kdykoliv využít ve svůj prospěch tím, že ho vědomě zahrneme do našeho každodenního programu i když jsme zdrávi, neboť barvy jsou výbornou profylaxí a účinnou ochranou před tělesným a psychickým zatížením a předčasným stárnutím.

Jak barvy můžeme využít?

Každá barva má svůj zvláštní charakter.

Jestli mluvít jen o těch barvách, které nejvíce používám ve svých malbách a grafických listech, tak například, červena barva dává energii, dynamiku, radost a chuť´do života. Světlejší odstíny posilují něžnost a citové vztahy k lidem i k okolí. Je to barva siných citů, lásky, hněvu, moci, nadvlády, vzpoury, převratu. Má největší schopnost pronikat nervovou soustavou, aktivovat ji a vitalizovat, nalaďuje člověka průrazně, asertivně až agresivně.

Zelena osvěžuje mysl a duši, pročistúje tělesné orgány, podporuje růstových buněk, dává stabilní klid, zejména odstíny smaragdově zelené jsou vhodné pro dobré soustředění a koncentraci. Zářivá zelena podněcuje pocity štěstí a blaženosti. Lidé, kteří preferují zelenou barvu, mají pevný charakter, velkou vytrvalost a také velkou cílevědomost, silnou vůli, jsou ctižádostiví a velmi spolehliví. Výrazně se snaží zajistit si karieru, dobrou pozici, vlastnictví a jistotu. Pro svůj uklidňující vliv je zelená neocenitelnou pomocí neurotickým, cholerickým a stresovaným osobám.

Modrá barva jasného odstínu je schopna vytvořit dojem nekonečného prostoru.Sejde-li se s jasnou zelení, vytvářejí spolu silné vibrace, vtahující duši do nemateriálních oblastí, tedy tam, kde vznikají naše představy a vize a dává jim charakter naprostého míru, neboť z hlediska psychologie je uklidňující, zjemňující, ochlazující, vytváří harmonickou atmosféru.

Osobnost člověka, který miluje modrou barvu, je podle psychologů idealistická, důvěřivá, dobromyslná, zasněná, pomáhající, ochotná, mírumilovná, věrná, přizpůsobivá, vyrovnaná, miluje  pořádek, má úctu k zákonům a tradicím. Oblékají ji často rozumoví lidé, sebevědomí, jistí, úspěšní, s dobrou sebekontrolou, kteří chtějí mít ušlechtilý zevnějšek.

 

Bílá barva má také silné vibrace a silné symbolické významy. Podle naší tradice je symbolem čistoty, jasu, vnitřního světla, vznešenosti a nevinnosti, a to se táhne historií od starověkého Egypta, kdy chrámoví kněží a zasvěcenci chodili pouze  v bílém.

Zdůrazňuje stav odmaterializování, nedotknutelnost, chladnou rezervovanost svého nositele. To zdůvodňuje odívání řeholnic a řeholníků v určitých řádech, obleky nevěst či aktérů náboženských obřadů.

Na mých obrazech takto chápaná bílá barva představuje jasný základ, z něhož  vychází kompozice barev a tvarů, nezastupitelnou  podstatu, na níž barvy teprve získávají svou zářivost a bez které by vůbec nemohly existovat, žít svým životem a působit  na vnitřní cítění diváků, na jejich duševní stav, myšlení a city.

Psychologie charakterizuje povahu milovníků bílé barvy jako spolehlivé, upřímné, čistotné a pořádkumilovné osoby se sklonem k perfekcionismu, abstraktnímu myšlení, smělým plánům, s  instinktem pro dobré obchody a výhodné příležitosti, jako otevřené živé osobnosti, cílevědomě plánující svůj život.

 

Ve Váších obrazech vidíme jakou si hru s barvami, posílenou geometrickými tvarami spojeních v sítě.

Sítě jsou manifestací součastného společného vědomí lidstva, symbolem duchovní jednoty a společné cesty k míru a harmonii. Každá jednotlivá forma tu představuje jednoho člověka, jedno jedinečné vědomí.

Hra s čistými pigmenty, barevnými liniemi a plochami, prostými tvary, vyvolává kreativitu u každého člověka, probouzejí vnitřní tvořivou sílu a energii. Pomáhá rozvíjet dovednosti i hlubší schopnost imaginace bez ohledu na věk, předchozí vzdělání či zkušenost.

Protože nevolím žádná složitá témata, odpadá zde duševní námaha a zapojení intelektu  či racionální práce při rozpoznávání obsahu děl. Zvu diváky abyste se ponořili do záření barev, nechali se unášet sítí pocitu. Doufám, že jsou nabity vnitřní energií a že vycházejí intuice, té největší síly v nás.

 Pomoc člověku probudit vlastní vnitřní tvořivou sílu a energii je záměrem Vášého Talent Atelieru?

  Domácí galerie je nový typ obohacení a udržování malých společenství v menších místech lidských sídel. Svými programy podporu je vzájemné
setkávání a výměnu duchovních hodnot, zajímavých informací, udržuje životní pohodu. Vyzýváme k zakládaní podobných soukromých aktivit
v dalších místech.

Ano,TALENT ATELIER- výtvarné kreativní kurzy pro dospělé amatéry. Pracuji s nimi na probouzení tvořivých sil
a fantazie, obvykle přes víkend. Je to mioje vlastní vyzkoušená metoda, kterou mám sepsanou.

Irina Fűzéková

—————

Zpět