Vladivostok-Moskva-Praha


Kronika města Čelákovice

24.10.2009 21:15

Galerie návštívil kronikář města Čelákovic p. Nosek. Otevření Galerie v Altánu bylo zaznamenáno v kronice města Čelákovice.

—————

Zpět