Vladivostok-Moskva-Praha


Pavlína Brzáková

29.09.2009 14:47

KNIHY OD PAVLÍNY BRZÁKOVÉ

Co přináší vítr (Příběhy 5 světadílů)  
Pavlína Brzáková · Eminent, 2005
Ojedinělý projekt populární spisovatelky, cestovatelky a šéfredaktorky měsíčníku REGENERACE přináší spirituální příběhy pěti světadílů. Hlavní hrdinkou knihy je poutnice, která prochází krajinami a nachází vlastnosti a zákonitosti... ··více zde

Goromomo Goroló  
Pavlína Brzáková · DharmaGaia, 2001
Vyprávění sibiřskejch Evenků. ··více zde

Jamtana  
Pavlína Brzáková · DharmaGaia, 2001
Příběhy sesbírané na sibiřském poloostrově Tajmyr a převyprávěné příběhy něnecké autorky Neniang.  více zde
Stíny na kupecké stezce  
Pavlína Brzáková · DharmaGaia, 2001
Děj knihy se odehrává v prostředí kočovných pastevců obývajících prostory centrální Sibiře. více zde

Helinda a Klekánice  
Pavlína Brzáková · Labyrint, 2009
Polednici zná kdekdo, ale o Klekánici se toho ví jen málo. Objevuje se krátce před setměním a neposedné děti, které tou dobou ještě nejsou doma, strčí do pytle a nese pryč. Odkud přichází? Kde bydlí? A co se stane s těmi, které popadne?.. více zde.

Павлина Брзакова (1972 г.рож.)

Чешский этнолог, путешественница и писательница Павлина Брзакова окончила философский факультет Карлова университета в Праге. Начиная с 1991 года регулярно посещает Эвенскую Автономную область, где занимается изучением жизни кочевников-евенков из центральной Сибири. Написала несколько книг, посвященных жизни и фольклору евенков, а так же свои путевые заметки. В 1994г. была удостоена премии Иосифа Главка за книгу «Горомомо гороло» («Было не было») – сборник повестей сибирских эвенков. Её последняя книга «Счастье здесь и сейчас» посвящена жизни чешской актрисы Квете Фиаловой. Кроме того Павлина Брзакова активно занимается журналистской деятельностью. Была главным редактором журналов Регенерация, Литературные новости и других. В настоящее время работает над докторской диссертацией на тему «Ассимиляция малых сибирских народностей».

 

 

—————

Zpět