Vladivostok-Moskva-Praha


PROŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO „JÁ”

21.04.2013 16:29

 

O PROŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO „JÁ”
NA PŘÍKLADECH Z UMĚNÍ A HISTORIE

Přednáška s besedou se uskuteční:

v pátek 17.5. 2013 od 17:30 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

  • Prožívání vlastního "JÁ"
  • Odcizení - pocity neexistence (depersonalizace)
  • Existencialismus v umění a nejen to
  • Konstrukce reality v dějinách
  • Celková interpretace (hermeneutika)

Po přednášce (30-45 min) následuje diskuse (45-60 min); inspiraci čerpáme ve světě hudby, výtvarného umění, literatury, filmu, stejně tak v (sociální) psychologii, kulturní historii, filozofii či hermeneutice.

Tímto vás srdečně zveme na naši akci. Vstupné činí 80,- Kč.

—————

Zpět