Vladivostok-Moskva-Praha


Výstava fotografií “Pozoruhodné stromy Čelákovic“ s doprovodnym programem.

07.10.2016 00:00

Galerie v Altánu pořádá výstavu fotografií “Pozoruhodné stromy Čelákovic“.

Své fotografie zde vystaví členové Okrašlovacího spolku čelákovického Helena Babická, Petr Jiras a Petr Petřík.

Výstava přístupna denně od 10. do 24. října 2016 od 16.00 do 19.00 hod.

—————

Zpět