Vladivostok-Moskva-Praha


Základní informace o Indonésii

04.03.2010 09:21

Indonésie

Indonésie je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, zasahující částí i do Austrálie. Jeho sousedy jsou Malajsie, Papua-Nová Guinea a Východní Timor. S 242 miliony obyvatel je 4. nejlidnatějším státem na světě. Hlavním městem je Jakarta na ostrově Jáva. Oficiálním jazykem je indonéština. Většina obyvatel jsou muslimové.

Geografie

Země se rozkládá na souostroví Sundy, které tvoří předěl mezi Indickým a Tichým oceánem. Největšími ostrovy jsou Kalimantan, Sumatra, Jáva a Celebes. Dalším velkým ostrovem patřícím k Indonésii je západní část ostrova Nová Guinea. Menší ostrovy mezi Sundami a Západní Papuou tvoří souostroví Moluky.

Celá oblast je tektonicky aktivní, častým jevem jsou sopečné výbuchy, zemětřesení a tsunami. Lesy pokrývají necelých 60 %[1] rozlohy státu. Ročně je vykáceno 2 800 000 ha lesa z toho polovina nelegálně. Odlesněním hrozí eroze a sesuvy půdy hlavně na lidnatém ostrově Jáva.

Jáva

Jáva je ostrov oddělující Indický oceán na jihu a Jávské moře na severu, součást Indonésie. Nachází se zde hlavní město Jakarta. Je to nejzalidněnější ostrov na světě. Pokud bychom Jávu považovali za stát, tak s rozlohou 132 000 km² a 114 miliony obyvatel (tzn. 864 lidí na km²) by to byla druhá nejvíce zalidněná země na světě po Bangladéši (s výjimkou Geografie

Jáva patří do řetězu ostrovů. Na severu sousedí s Borneem, na severozápadě se Sumatrou, na východě s Bali a na jihu s Vánočními ostrovy. Je to 13. největší ostrov světa. Jáva je téměř celá vulkanického původu. Nachází se zde spousta vrcholů, které mají typický kónický tvar a prozrazují, že buď byly nebo budou sopečně aktivní.

Lidé

Na Jávě leží hlavní město Indonésie – Jakarta. Je to také nejzalidněnější ostrov Indonésie. Nachází se zde téměř 60% celé populace země. Od roku 1970 se vláda snaží přesídlovat obyvatele na jiné, méně zalidněné ostrovy. Tento krok se ale setkal s různými výsledky a na mnoha místech vyvolal etnické problémy. Ostrov se dělí na 4 provincie, jeden zvláštní region* a region hlavního města** :

Bali

Bali je indonéský ostrov,  nejzápadnější z Malých Sund. Leží mezi Jávou na západě a Lombokem na východě. Současně je jednou ze 33 indonéských provincií, hlavním městem je Denpasar na jihu ostrova. Většina příslušníků indonéské hinduistické menšiny žije na Bali. Ostrov je také největší turistickou destinací v Indonésii, známou uměním tance, hudby, sochařstvím, malbami, výrobky z kůže a kovotepectvím.

Základní informace o Indonésii

Nová Guinea je po Grónsku druhý největší ostrov světa. Bůh ji prý stvořil až poslední den, když už hodně spěchal. Z narychlo smíchaného materiálu vznikla pod unavenýma rukama nepřehledná směsice hor, údolí, jezer a bažin spolu s tropickou vegetací a klimatem téměř nesnesitelným pro člověka. Pokusy o přivlastnění ostrova byly dlouho neúspěšné pro respekt z domorodců. Až roku 1828 Holanďané anektovali západní část a nazvali ji Nizozemská Nová Guinea. Severovýchod ostrova zabrali v roce 1885 Němci a dali mu název Země císaře Viléma. Jihovýchod si přivlastnila Anglie, později Austrálie pod názvem Australské území Papua. V roce 1975 získává pravá polovina ostrova nezávislost, vyhlášen je samostatný stát Papua Nová Guinea. Západní část předali Holanďané v roce 1962 Indonésii. Nové území se stává dvacátou šestou indonéskou provincií.

Indonésie je nejrozsáhlejší ostrovní říše sedmnácti tisíc ostrovů a ostrůvků s odlišnými zvyky a tradicemi. Na ostrově Nová Guinea žije na 270 etnik, které hovoří celkem sedmi sty jazyky. Jde o nejbohatší jazykovou diverzitu světa! Na nevelké Jávě je pestrý náboženský mix. Nedaleko největší buddhistické stupy světa Bohorudur leží hinduistický Prambanan. Yogyakarta má sultánské kratony vlivných vládců. Pompézní mešita Istiqlal je baštou islámu, animistické kmeny Badui velkou tajenkou. Barevné chrámy taoismu i konfucionalismu mají pece na spalování hříchů, k nebi šplhají věže křesťanských kostelů. Na dalších ostrovech jsou Dajakové, Batakové, Toradžové, Bugis, Mentavajci... Jak se Babylon různých kultur domluví? Protože chyběl společný jazyk, indonéský kolos přebral řeč nejbližšího souseda. Malajština je odzkoušena směsicí národností, bahasa se stává mostem mezi indonéskými ostrovy. Všichni mluví novou řečí, i Západní Papua s animismem. Latinské anima prozrazuje duši. Lidé doby kamenné se pojí s většinovým islámem!

Největším bohatstvím Indonésie je její neuvěřitelná různorodost. Na Sumatře žijí nosorožci, sloni i tygři. Přes leopardy Jávy spěje fauna východu až ke klokanům. Sir Alfred Wallace si všimnul změn za ostrovem Lombok. Walaceova linie zahrnující Sulawesi, Moluky a Nusa Tenggara odděluje dva biologické světy. Na západě mostu kontinentů je Asie, na východě Austrálie. Nová Guinea má největší neporušenou džungli světa. Roste zde 10 000 druhů rostlin a 2 770 orchidejí. 860 ptačích druhů je největším množstvím na světě (45 % je endemických). Prvenství má ostrov i ve výskytu motýlů - 500 druhů. Je zde nejbohatší koncentrace rostlin a nejvíce druhů zvířat na světě. Ze 175 savců se většina jinde nevyskytuje. Někteří jsou krásní, jiní zvláštní.

 

—————

Zpět