Vladivostok-Moskva-Praha


Flora a fauna

 90% rostlinných druhů, které se  vyskytují na Novem Zlandu, je endemického původu.  Když sem připluli první lidé, byli jistě velice překvapeni tím, že tu nežijí téměř žádní savci a už vůbec ne dravé šelmy.

 


Kea

Pouze v horách na Jižním ostrově volně žije papoušek kea . Vypadá jako dravec a lidí se nebojí. Žije i v jejich blízkosti. Ostrým zobák údajně dokáže otevřít i konzervu.