Vladivostok-Moskva-Praha


10. - 24. října 2016 Galerie v Altánu pořádá výstavu fotografií “Pozoruhodné stromy Čelákovic“.

Galerie v Altánu pořádá výstavu fotografií “Pozoruhodné stromy Čelákovic“. Své fotografie zde vystaví členové Okrašlovacího spolku čelákovického Helena Babická, Petr Jiras a Petr Petřík

Výstava přístupna denně od 10. do 24. října 2016 od 16.00 do 19.00 hod.

Doprovodný program výstavy:

10. října v 16:00hod  - Vernisáž výstavy. Při vernisáži zazní přednáška o významu stromů.

16. října proběhne komentovaná vycházka s přáteli stromů, která začne na stejném místě ve 14:00hod.

20. října od 16:00 - slavnostní vyhlášení vítěze v soutěže O nejkrásnější okno, balkon a zahrádku.

24. října – ukončení výstavy přednáškou o památných stromech Čelákovic.

Vstupné na akce je dobrovolné a všichni přátelé stromů a rostlin jsou srdečně zváni!