Vladivostok-Moskva-Praha


Utah

Na návštěvě Indianského kmenu Navaho

 

Výjimečnost rezervace Navahů, rozkládající se na území všech čtyř států Four Corners, ale netvoří jen společensko-kulturní tradice. Stejnou měrou je to i nádherná příroda a množství národních parků, kam by návštěvníci měli vstupovat se zvláštním respektem. Jsou to indiánská posvátná místa, jež se svou majestátností hluboce vryla do povědomí lidí – ať už je to pompézní Monument Valley, dobře známé z westernových filmů, nebo méně známý Canyon de Chelly.

 

Do rezervace indiánského kmenů Navaho teď vědou upraveně silnici, nekonečnou čarou uběhajicí za horizont. Konečně odbočujeme a zastavujeme se u stavenišť. Na pahorcích jsou male panelni baráčky, moderní nízká budova Muzea, a taky typické obydli navaho – Hogani. Pohotovostně na nás čekají místné průvodce, sjednáme cenu, nastupujeme do aut a vyražimé do nádherného canyonu Monument Vallej, kteří patří rezervace Navaho – Navajo Tribal Park.

 

Foto.  Monument Valley,

NP Monument Valley založen v r. 1958. Spravuje ho Navažský Nacionalný Konsilium.

 

Foto. Náš průvodce Felix

 Náš průvodce Felix pochází z velké rodiny Navaho. Má sedm sourozenců: tři sestry a čtyři bratra, matku a otce. Babička před několika lety „odešla“ – bylo ji 85 let.

 Všichni příbuzné našeho Felixe pracuji tady v Monument Valley jako průvodci, údržbáři silnic v rezervace a obchodnici.

Krátce  se zastavujeme na obydlennom vrcholku stolové hory. Vesničané tady máji trh. Ženy nabizejé šperky, kteři vyrabejí ze stribra a různých kaminku.

Felix pochvaluje prezidenta Obamu, říká, že domorodci dostali více práv. O České republice nikdy ne slyšel. Na podobnou otázku o Rusku řekl – „Myslím… že vím“.

 Felix mluví plině anglicky, ale umí i navažski. Říká, že jazykem Navaho mluví přibližně půlka příslušníku kmenů, obzvlášť tě, kdo bydli na teritoriích rezervaci, a takových je 170 tisíc. Celkem kmen Navaho čita kolem 300 tisíc, a je to nejpočetnější kmen domorodců Severní Ameriky. Navahové spolu s kmenem Hopi vydávaji vlastní Noviny. Před několika měsíci začala vysílání první navažska rozhlasová stanice KYAT. Moderátoři mluví v domorodém jazyce, který střídají s angličtinou. 


 

25.9.2014

Rekordní odškodné: Navajové získají od USA půl miliardy dolarů

Americká vláda slíbila, že vyplatí indiánskému kmeni Navajů rekordní částku 554 milionů dolarů, aby urovnala dlouhotrvající právní spor týkající se údajného špatného nakládání s finančními a přírodními zdroji těchto původních obyvatel.

 Podle BBC se jedná o největší sumu vyplacenou vládou ve Washingtonu jednomu kmeni. Národ Navajů již uvedl, že po zaplacení nebude případ dál řešit prostřednictvím soudu.

Navajové jsou největším americkým indiánským kmenem, který čítá přes 300 tisíc členů. Na 5,7 milionu hektarů půdy ze své rezervace, prostírající se ve státech Arizona, Nové Mexiko a Utah, Navajové pronajímají pro farmaření, těžbu ropy, zemního plynu a dalších nerostů.

Prezident Navajů Ben Shelly označil mimosoudní vyrovnání za „vítězství pro suverenitu kmenů“. „Spravedlivého odškodnění pro národ Navajů bylo dosaženo po dlouhém, náročném procesu,“ dodal.

Představitelé Navajů nicméně zdůraznili, že dohoda kmeni nebrání žalovat americkou vládu za její případné přestupky v budoucnu či kupříkladu kvůli znečištění území, na kterém žijí. V roce 2012 dosáhla americká vláda podobného vyrovnání s 41 kmeny, jimž slíbila zaplatit celkem asi miliardu dolarů.

 

Místa osídlená kmenem Navajů a jejich rezervace