Vladivostok-Moskva-Praha


Moravský kras

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve Střední Evropě. Je tvořen silně zkrasovělými devonskými vápenci. Na ploše 100 km2 jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy. V celém území je známo více jak 1 000 jeskyní. Pět z nich je zpřístupněno pro veřejnost. V zájmu zachování tohoto jedinečného fenoménu bylo území Moravského krasu již v roce 1956 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí.

Výchozím bodem je  Skalní mlýn. Zde si můžete zakoupit vstupenky do všech jeskyní a také vstupenky na ekologickou dopravu. Deset minut chůze je vzdálena Kateřinská jeskyně – známá především svým krápníkovým útvarem Čarodějnice a pověstí o Kateřince a její zatoulané ovečce. Prohlídka této dětmi velmi oblíbené jeskyně trvá 30 minut.

Vraťte se zpět na Skalní mlýn, nasedněte na ekologický vláček, který vás přiveze k Punkevním jeskyním. Prohlídka jeskyní je rozdělena na suchou část a vodní plavbu a trvá 60 minut. Důležité upozornění – vstup do jeskyní je zakázán dětem do 3 let. Nedaleko od vchodu do jeskyní se nachází dolní stanoviště lanovky, která vás dopraví k hornímu můstku propasti Macocha. Stejnou cestou (případně turistickou stezkou) se dostanete zpět na Skalní mlýn.

Propast Macocha -138m


Kateřinska jeskyně je opředena pověsti o malé Kateřince, která zahynula, když hledala svou zatoulanou ovečku.