Vladivostok-Moskva-Praha


Slovinsko


Škocjanské jeskyně

V blízkosti hranic s Itálii, v oblasti Kras na jihozápadě Slovinska, se
nachází Škocjanské jeskyně. Jsou vzdálené pouhých 25 km jízdy autem od
přístavního města Terstu.

V roce 1986 byly vzhledem ke svému obrovskému významu
zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o několikapatrový
jeskynní komplex úctyhodných rozměrů, starý mnoho milionů let a sahající do
hloubky více něž 200 m.

Za vznikem až neskutečné nádhery a monumentálnosti
Škocjanských jeskyní stojí urputné a zároveň trpělivé působení místní řeky
Reky, pramenící na území dnešního Chorvatska, která si od proslulého souboru
jeskyní ve Slovinsku razí přes 30 km dlouhou cestu podzemím až do rozlehlých
vod Jaderského moře.

Škocjanské jeskyně přitahují lidskou pozornost po dlouhá tisíciletí.
Celkově se přítomnost člověka v této lokalitě odhaduje na období trvající
dlouhých 10 000 let.

První dochované písemné zmínky o Škocjanských
jeskyních pocházejí z 4. století př. n. l. Ve svém díle se jim později věnoval
řecký filozof a politik Posidonius, který se zabýval krom jiného také
geografií. Jeskyně jsou vyznačeny i na mapách této oblasti od proslulých
vlámských kartografů z 16. století. V 17. století byl podzemní tok Reky popsán
významným slovinským učencem Valvasorem. O století později přenesl francouzský
malíř a architekt Louis-François Cassas podobu zdejší krajiny na malířské
plátno. Cílem intenzivního zájmu a systematického probádání se však Škocjanské

jeskyně staly ještě o něco později, v průběhu 19. století.

Tehdy byla odkryta jejich dosud neobjevená zákoutí, o
což se zasloužil mimo jiné i speleolog českého původu, Anton Thomas Hanke, jenž
vyhotovil první orientační plán jeskyní. V roce 1890 zmapovala skupina
badatelů, mezi kterými byl i Hanke, jeskynní Mrtvé jezero, kde se nachází nejnižší
bod areálu jeskyní. V této objevitelské skupině, jež se významně zasloužila o
hlubší poznání tajemství jeskyní, figurovali významně bratři Cerkvenikové,
podle kterých se dnes jmenuje jedna z nezapomenutelných částí trasy skrze
jeskynní komplex, jedinečný most přes kanál řeky Reky. Velká senzace
následovala o 14 let později po této expedici, v roce 1904, kdy byla při dalším
zkoumání objevena bohatě zdobená Tichá jeskyně. Další části Škocjanských
jeskyní byly objeveny až v roce 1990.