Vladivostok-Moskva-Praha


Klub přátel ruského jazyka a literatury


Vážení a milí přátele ruského jazyka a literatury,

První lekce se uskuteční 7. Ledna v 17.00hod.

 Přihlášky na tel. 724509945.

Co vás čeká:

Testovací pohovor,

Konverzace na zadané téma

Poslech ruských textu/ písní a verši V. Vysockého/ a jích porozumění

Délky lekce cca 1hod., vždy v úterý v 17 hod., pokud nenahlášena změna.