Vladivostok-Moskva-Praha


 

Na střeše Milanského Duoma

Milano

EXPO 2015 MILANO

EXPO A JEHO HISTORIE

Expo jinak také Světová výstava, je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, nemá komerční charakter, a je vždy organizována vítěznou zemí, kterou vybírá BIE (Bureau of International Expositions – Úřad pro mezinárodní výstavy). BIE byl založen v Paříži v roce 1928 a má za úkol regulovat četnost a dohlížet na kvalitu výstav, v současnosti čítá 160 členských zemí.

První Expo se konalo v Londýně v roce 1851 a vyvolalo velkou vlnu ohlasu v celém světě, ve stejném duchu pak začaly organizovat Expa i další země, aby se mohly prezentovat na mezinárodním poli. Např. na pařížském Expu v roce 1889, byla poprvé k vidění slavná Eiffelova věž.

Každé Expo se věnuje tématu celosvětového rozměru a pokaždé se koná na místě, které bylo zbudováno přímo pro tuto jedinečnou příležitost. Vedle prezentace nových technologií si Expo klade za cíl představit a definovat výzvy a problémy, kterým lidstvo společně čelí. Název Expo se poprvé neoficiálně objevil v roce 1937 v Paříži, v roce 2000 při výstavě v německém Hannoveru se Expo stalo oficiálním názvem.